Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

PUBLICZNE SZKOŁY ŚREDNIE POWIATU ŻYWIECKIEGO WYSOKO W RANKINGU „PERSPEKTYWY 2022”

 

12 stycznia br. nagrodzono najlepsze szkoły średnie w Polsce w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022. Ogólnopolska Gala Rankingu odbyła się w Auli Głównej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Kryteria Rankingu Techników 2022 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Kryteria Rankingu Liceów 2022 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Szkoły średnie dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki znalazły się wysoko w rankingu wojewódzkim.

W kategorii technikum nasze szkoły zajęły:

21 miejsce – Technikum nr 3 w ZSEG w Żywcu    

36 miejsce – Technikum nr 1 w ZSME w Żywcu

45 miejsce – Technikum nr 4 w ZSTiL w Żywcu

89 miejsce - Technikum w ZSOiT w Milówce

112 miejsce – Technikum nr 2 w ZSBD w Żywcu

133 miejsce - Technikum w ZSZ w Węgierskiej Górce

135 miejsce – Technikum nr 6 w ZSAiO w Żywcu   

W kategorii licea:

61 miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu

119 miejsce – III Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Sportowa w ZSME w Żywcu

125 miejsce – Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT w Milówce

Zarząd Powiatu składa serdeczne gratulacje uczniom oraz dyrektorom i nauczycielom w/w szkół za efektywną pracę której odzwierciedleniem jest powyższy ranking.


Powiat Żywiec: PUBLICZNE SZKOŁY ŚREDNIE POWIATU ŻYWIECKIEGO WYSOKO W RANKINGU „PERSPEKTYWY 2022”