Starostwo Powiatowe w Żywcu ogłasza nabór na tytuł Zasłużony dla Powiatu
W uznaniu zasług: otwarty nabór na tytuł honorowy dla mieszkańców i organizacji

Od dziś mieszkańcy oraz organizacje naszego powiatu mają niepowtarzalną okazję, by zostać wyróżnionymi tytułem "Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego". To wyjątkowe wyróżnienie, które podkreśla wkład w rozwój społeczności lokalnej w różnych dziedzinach życia. Starostwo Powiatowe zawiesza tę prestiżową łatkę na tych, którzy swoją działalnością wpisali się w lokalną historię, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego, naukowego, kulturalnego oraz sportowego naszej społeczności.

  1. Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2024 r.
  2. Wyróżnienie przyznawane w dwóch kategoriach: osoby fizyczne oraz instytucje.
  3. Wnioski można składać w Biurze Rady Powiatu, w zamkniętej kopercie.
  4. Inicjatywa otwarta dla szerokiego grona wnioskodawców, w tym władz lokalnych i organizacji pozarządowych.

Tytuł "Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego" to wyraz uznania dla tych, których zaangażowanie przekłada się na konkretne korzyści dla naszej społeczności. Jest to także zachęta dla innych, by aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym powiatu. Wnioski o nadanie tytułu mogą być składane przez przedstawicieli różnych szczebli samorządu oraz przez organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu, co pokazuje, że każdy ma szansę na docenienie swoich działań.

Decyzję o przyznaniu tytułu podejmuje Rada Powiatu w Żywcu, na podstawie rekomendacji specjalnie powołanej Kapituły. To pokazuje, że proces selekcji jest przejrzysty i opiera się na solidnych fundamentach merytorycznych. Warto więc rozważyć zgłoszenie kandydatów, którzy swoją pracą na co dzień budują lepszy obraz naszego powiatu.

Zachęcamy do składania wniosków i prezentowania historii osób oraz instytucji, które swoją postawą i działaniami inspirują innych do aktywnego działania na rzecz wspólnego dobra. To właśnie oni są często cichymi bohaterami naszej codzienności, a ich wysiłki zasługują na publiczne docenienie.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Żywcu