UM Żywiec: Tymczasowa zmiana organizacji ruchu na DW 946
Kluczowe zmiany w organizacji ruchu na DW 946 już od 18 kwietnia! Zobacz, co musisz wiedzieć, aby uniknąć utrudnień.
  1. 18 kwietnia wprowadzone zostaną zmiany w ruchu drogowym na moście na Sole.
  2. Ruch pieszych i rowerzystów zostanie przeniesiony na chodnik od strony południowej jezdni.
  3. Środkowy pas ruchu na moście będzie zamknięty.
  4. Projekt nowej organizacji ruchu został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Śląskiego.

W odpowiedzi na potrzeby remontowe, na moście na Sole oraz jego dojazdach zostanie wprowadzona nowa tymczasowa organizacja ruchu. Od środy, 18 kwietnia, kierowcy będą musieli dostosować się do nowych zasad. Północna jezdnia mostu zostanie otwarta dla ruchu, ale środkowy pas ruchu będzie całkowicie wyłączony z użytkowania.

W związku z zamknięciem chodnika na północnej stronie mostu, piesi oraz rowerzyści zostaną przekierowani na chodnik południowy. Jest to związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu podczas trwania prac remontowych.

Zatwierdzenie planu przez Marszałka Województwa Śląskiego, które nastąpiło 25 października 2023 roku, oznacza, że wszystkie procedury zostały przestrzegane, a zmiany mają na celu minimalizację dyskomfortu dla kierowców i pieszych. Dokument zatwierdzający projekt nosi numer KD-RIR.8022.368.2023.KAS KD-RIR.KW-01186/23.

Mieszkańcy korzystający na co dzień z tego odcinka drogi powinni przygotować się na zmiany i zaplanować nieco więcej czasu na przejazd, szczególnie w godzinach szczytu. Warto również śledzić bieżące komunikaty, które mogą dostarczać nowych informacji na temat postępów w pracach remontowych oraz ewentualnych kolejnych zmian w organizacji ruchu.


Na podstawie: UM Żywiec