Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ŁODYGOWICACH, DWÓCH PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W MIEJSCOWOŚCIACH JELEŚNIA I ŻYWIEC ORAZ REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ W 2021r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945), art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żywieckiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Łodygowice, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowościach Jeleśnia i Żywiec oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w 2022 r.”

Szczegóły w załącznikach poniżej.


Załączniki:

  • Uchwała o ogłoszeniu konkursu na NGO do NPP i NPO na 2022.docx
  • Zał. nr 1 do Uchwały ogłoszenie NGO dla NPP na 2022.docx

Powiat Żywiec: OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ŁODYGOWICACH, DWÓCH PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W MIEJSCOWOŚCIACH JELEŚNIA I ŻYWIEC ORAZ REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ W 2021r.