WYDZIAŁ KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYWCU: INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZESŁANIA DOWODU REJESTRACYJNEGO I DECYZJI ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ

Wydział Komunikacji w Żywcu informuje, że na wniosek właściciela pojazdu istnieje możliwość przesłania dowodu rejestracyjnego i decyzji za pośrednictwem Poczty Polskiej. W/w dokumenty przesyłane będą na adres wskazany we wniosku do rejestracji na koszt adresata/właściciela.

Koszt przesłania w kwocie 8,50 zł uiszcza się przy złożeniu wniosku o rejestracje pojazdu – zgodnie z Ustawą z dnia 23.11.2012r. Prawo Pocztowe.


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYWCU: INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZESŁANIA DOWODU REJESTRACYJNEGO I DECYZJI ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ