WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III NA 2021 ROK