Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

OTWARTO NOWY SZPITAL POWIATOWY W ŻYWCU!

 

Najważniejsza, ale też niełatwa inwestycja dla władz Powiatu Żywieckiego została zrealizowana. Dzięki umowie o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym zawartej we wrześniu 2011 roku pomiędzy Firmą  InterHealth Canada Limited, a Powiatem Żywieckim powstał jeden z najnowocześniejszych szpitali w Polsce. Szpital Żywiec mieści się w dzielnicy Sporysz przy ulicy Pola Lisickich 80.

Budowa i wyposażenie szpitala to koszt ok. 220 mln zł, który poniosła firma kanadyjska. W ramach budowy nowego szpitala Powiat Żywiecki zapłacił ok. 18 mln złotych za odwodnienie działki, budowę i poszerzenie drogi do szpitala, kanalizację oraz zagwarantowanie mediów tj. woda i przyłącze elektryczne.

Wszystko zaczęło się od dnia 23 października 2006r. kiedy Rada Powiatu w Żywcu podjęła uchwałę Nr XLVII/491/06 w sprawie przyjęcia „Kierunków Zmian restrukturyzacyjnych na lata 2007 – 2010 w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu”.  Kierunki zmian  obejmowały między innymi przystąpienie do procesu inwestycyjnego budowy nowej siedziby Szpitala Powiatowego w Żywcu. W 2009 roku weszła w życie Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym pozwalająca na współpracę sektora publicznego i prywatnego. Dzięki tej możliwości 25 października 2010 r. zaproszono do składania ofert w postępowaniu na „Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Żywcu”. Po otwarciu ofert okazało się, że Partnerem Prywatnym wybrana zostaje Firma InterHealth Canada Limited – mówi Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.

15 września 2011 roku podpisano pierwszą w Polsce umowę w ramach PPP w dziedzinie służby zdrowia. Jednym z ważniejszych zapisów umowy było wybudowane i wyposażenie w 100% ze środków finansowych Partnera Prywatnego (InterHealth Canada Limited) obiektu szpitala, zarządzanie nim przez 30 lat, a następnie przekazanie Partnerowi Publicznemu (Powiat Żywiecki) – podkreśla Starosta.

W listopadzie 2015 roku rozpoczęły się roboty budowlane, które trwały ponad cztery lata. 21 września 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu, natomiast już 24 września br. rozpoczyna się świadczenie usług zdrowotnych na rzecz naszych Mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że inwestycja przyniesie wymierne korzyści dla społeczności lokalnej oraz zapewni dostęp do wysokiej klasy świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ. Nowy szpital powiatowy zapewni kompleksową opiekę zdrowotną w regionie, oferując całodobowy oddział ratunkowy, świadczenia ambulatoryjne, zabiegi planowe, programy profilaktyczne oraz najnowocześniejszą diagnostykę.

Starostwo Powiatowe w Żywcu będzie monitorować jakość świadczonych usług zdrowotnych oraz wyników finansowych placówki zgodnie z kontraktowymi wskaźnikami  efektywności. Jednocześnie pacjenci będą proszeni o wystawienie oceny szpitalowi. Wyniki badań satysfakcji pacjentów będą miały konsekwencje finansowe dla inwestora, jako jeden z kluczowych wskaźników efektywności – zapewnia Starosta Andrzej Kalata.

Odziały Szpitala Żywiec:

 1. Chorób wewnętrznych – 52 łóżka
 2. Chirurgii urazowo-ortopedycznej – 38 łóżek
 3. Chirurgii ogólnej z pododdziałem onkologicznym – 38 łóżek
 4. Ginekologiczno-położniczy – 22 łóżka
 5. Neonatologiczny – 15 łóżek + 6 inkubatorów
 6. Pediatryczny – 21 łóżek
 7. Intensywnej terapii – 6 łóżek
 8. Rehabilitacyjny – 30 łóżek w innym budynku
 9. Kardiologiczny (planowany)
 10. Neurologiczny (planowany)

Poradnie specjalistyczne Szpitala Żywiec:

 1. Chirurgii ogólnej
 2. Ginekologiczno-Położnicza
 3. Preluksacyjna
 4. Neurologiczna
 5. Chirurgiczno-Ortopedyczna
 6. Rehabilitacyjna

Dodatkowo planowane jest uruchomienie komercyjnych poradni specjalistycznych.

Uwaga! Terenowa Poradnia Medycyny Pracy będzie prowadzić realizację usług z zakresu medycyny pracy w dotychczasowej lokalizacji, czyli przy ul. Piłsudskiego 50 do 11 października, a od 12 października w budynku nowego Szpitala Żywiec.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: OTWARTO NOWY SZPITAL POWIATOWY W ŻYWCU!