Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

STOWARZYSZENIE „REGION BESKIDY”: VI I V NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

 

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Nabór jest uruchomiony dla:

- 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” cel szczegółowy „Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców” (dostępna w VI naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 100 000,00* EUR) oraz

- 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” cel szczegółowy Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej (dostępna w V naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 300 000,00* EUR)

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność o charakterze niedochodowym.

*  W programie występuje zasada  tzw. alokacji 20% - kosztów poniesionych poza obszarem wsparcia z kwoty przeznaczonej na Fundusz Mikroprojektów w danym Projekcie Parasolowym. W sytuacji przekroczenia dostępnej kwoty w poszczególnych Projektach Parasolowych dofinansowanie może zostać ograniczone lub nie zostać przyznane.

Termin zakończenia realizacji poszczególnego mikroprojektu może zostać zaplanowany najpóźniej do: dla 1 osi priorytetowej programu - 31.10.2021 r. oraz dla 3 osi priorytetowej programu -31.03.2022 r.

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania mikroprojektu

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania EFRR: min. 2 000,00 EUR max. 50 000,00 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Czas trwania naboru

od 26.06.2020 do 07.08.2020 do godziny 15:00

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń oraz w wersji papierowej najpóźniej do dnia 07 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00.

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje zawarte są „Podręczniku mikrobeneficjenta” oraz Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu dostępnych na stronie www.euroregion-beskidy.pl
oraz w biurze Stowarzyszenia.

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji - wszelkich informacji udziela:

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej przy ul. Widok 18/1-3
tel. 33 488 89 24-25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFOLINIA dla I osi priorytetowej Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020:
 tel. +48 503 109 544

Informacja: Region Beskidy

Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: STOWARZYSZENIE „REGION BESKIDY”: VI I V NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW