NOWE CENTRA SYMULACJI MEDYCZNYCH

 

 

21 nowych centrów symulacji medycznych dla pielęgniarek i położnych powstanie w całej Polsce. Łączna wartość projektów wyniesie 53 mln zł.

Pierwsze umowy na realizację centrów symulacji medycznych podpisały: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie oraz Akademia Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Każde centrum symulacji zostanie wyposażone w nowoczesny sprzęt i system audio – wideo. Warunki panujące w centrum mają odzwierciedlać, te które rzeczywiście panują w szpitalach.  Pozwoli to na praktyczne doskonalenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, ale w bezpiecznym środowisku, w którym popełnienie błędu nie spowoduje krzywdy pacjenta.

Studenci będą mieć możliwość ćwiczenia przypadków skomplikowanych oraz rzadkich z wykorzystaniem przygotowanych scenariuszy w kontrolowanych i powtarzalnych warunkach. Docelowo w projektach z nauki w takich warunkach skorzysta ponad 1500 osób.

Celem projektu jest poprawa kształcenia na kierunkach pielęgniarstwa i położnictwa. Wszelkie koszty realizacji projektu będą pokryte z budżetu projektu. Uczelnie nie poniosą dodatkowych kosztów związanych z utworzeniem centrum symulacji medycznej.

Źródło: wartowiedziec.pl

Powiat Żywiec: NOWE CENTRA SYMULACJI MEDYCZNYCH