Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO PRZEZ MATURZYSTÓW

 

Rok szkolny 2019-2020 dla absolwentów szkół średnich prowadzonych przez Powiat Żywiecki kończy się w bardzo nietypowy sposób. Maturzyści mogą odbierać swoje świadectwa ukończenia szkoły indywidualnie poprzez umówienie się w sekretariacie lub według ustalonego przez dyrektora harmonogramu obowiązującego w danej szkole.

W tym roku szkolnym edukację w liceach i technikach prowadzonych przez Powiat Żywiecki ukończyło łącznie 979 absolwentów. Z tego 911 oczekuje na przeprowadzenie w dniu
8 czerwca egzaminu dojrzałości. W tej liczbie absolwenci liceów ogólnokształcących to 340 osób, a absolwenci techników to 639 osób.

Wszystkim absolwentom gratulujemy ukończenia kształcenia na poziomie średnim i życzymy wielu sukcesów i spełnionych marzeń w realizacji dalszych planów zawodowych i naukowych, a zwłaszcza powodzenia na maturze!

Starosta Żywiecki Andrzej Kalata

Wicestarosta Stanisław Kucharczyk


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO PRZEZ MATURZYSTÓW