Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

POSIEDZENIA KOMISJI RADY POWIATU W ŻYWCU (SIERPIEŃ 2019r.)

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, informuje, że w dniu 21 sierpnia 2019r. o godzinie 13.00   w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się posiedzenie Komisji.

Proponowany porządek obrad Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Żywieckiego za 2018 - przedstawienie tematu przez: 

 • Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach
 • Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu.

4. Omówienie projektów uchwał na VIII sesję Rady Powiatu.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

6. Zatwierdzenie protokołu.

7. Zakończenie.

***

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej , informuje, że w dniu 21 sierpnia 2019r. o godzinie15.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się posiedzenie Komisji.

Proponowany porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie dróg i obiektów inżynieryjnych na terenie Powiatu Żywieckiego - referujący Dyrektor PZD w Żywcu.
 4. Informacja dotycząca szkód powodziowych w roku 2019 – referujący Dyrektor PZD w Żywcu.
 5. Omówienie projektów uchwał na VIII sesję Rady Powiatu.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 7. Zakończenie.

***

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, informuje, że w dniu 26 sierpnia 2019r. o godzinie 11.30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się posiedzenie Komisji.

Proponowany porządek  obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 rok SPZOL w Rajczy - przedstawienie tematu przez Dyrektora SPZOL w Rajczy.
 4. Omówienie sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 rok ZZOZ w Żywcu - przedstawienie tematu przez Dyrektora ZZOZ w Żywcu .
 5. Omówienie projektów uchwał na VIII sesję Rady Powiatu.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 7. Zakończenie.

***

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów , informuje, że w dniu 26 sierpnia 2019r. o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się posiedzenie Komisji.

Proponowany porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie projektów uchwał na VIII sesję Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: POSIEDZENIA KOMISJI RADY POWIATU W ŻYWCU (SIERPIEŃ 2019r.)