Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

PRZEGLĄD ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI MOSTOWYCH

 

Powiat Żywiecki zakończył budowę nowych obiektów mostowych na terenie gmin Ujsoły i Rajcza.

W Glince inwestycja obejmowała rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S. Zakres robót obejmował dodatkowo przebudowę dojazdów do mostu z obu stron i umocnienie koryta rzeki w obrębie mostu. Koszt inwestycji wyniósł ponad 2,6 mln złotych.

W miejscowości Sól inwestycja również dotyczyła rozbiórki istniejącego i budowy nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S, w tym przebudowę dojazdów do mostu z obu stron i umocnienie koryta rzeki w obrębie mostu. Koszt inwestycji wyniósł blisko 1,3 mln złotych.

Inwestycje zrealizowano z projektu pn. „Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca”. Projekt realizowany jest w partnerstwie polsko-słowackim z Miastem Čadca przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy  Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja  2014 -2020.

Końcem ubiegłego roku wykonano przebudowę obiektu mostowego na terenie gminy Węgierska Górka w miejscowości Żabnica. W ramach inwestycji wykonano  przebudowę ustroju nośnego polegającą na rozbiórce istniejącej płyty pomostowej oraz stalowych dźwigarów i budowie nowego ustroju nośnego. Nowy ustrój nośny został poszerzony w stosunku do istniejącego. Koszt inwestycji wyniósł blisko 1,8 mln złotych.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: PRZEGLĄD ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI MOSTOWYCH