Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA ORAZ BEZPŁATNE LICEUM DLA DOROSŁYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W MILÓWCE

 

BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA:

Opiekun medyczny

W starzejącym się społeczeństwie to pożądany zawód. Opiekun medyczny w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.

Szczegóły oferty TUTAJ:

Technik BHP

architektura, budownictwo, geodezja, automatyka, robotyka, elektronika, informatyka, fizyka, fizyka medyczna, matematyka, ekonomia, marketing i zarządzanie, logistyka, górnictwo, geofizyka i wielu innych.

Szczegóły ofertyTUTAJ:

 

BEZPŁATNE LICEUM DLA DOROSŁYCH:

Szczegóły oferty TUTAJ:

 Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA ORAZ BEZPŁATNE LICEUM DLA DOROSŁYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W MILÓWCE