Wczoraj w szkole podstawowej w Okrajniku odbyło się spotkanie, które zorganizowane zostało w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”. W spotkaniu wzięli udział rodzice, nauczyciele oraz policjanci z żywieckiej komendy, którzy omówili zagrożenia jakie niosą za sobą substancje psychoaktywne. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, co zrobić w przypadku znalezienia takich substancji.

Policjanci z żywieckiej komendy realizują założenia kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Inauguracja kampanii miała odbyła się 2.04 br. Od tego czasu policjanci systematycznie spotykają się z uczniami, nauczycielami, rodzicami i pedagogami i przekazują im założenia kampanii. Wczoraj uczestniczyli w spotkaniu z rodzicami oraz nauczycielami ze szkoły podstawowej w Okrajniku. W czasie spotkania policjanci omówili konsekwencje prawne i społeczne wynikające z zażywania przez młodzież zakazanych substancji. Podczas wykładu kładli również szczególny nacisk na to, że narkotyki, dopalacze i inne środki psychoaktywne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Mundurowy poinformował również zebranych o tym, jakie podjąć kroki w przypadku znalezienia narkotyków u swojego dziecka, czy w szkole. Pomocnym narzędziem w wykładzie była walizka edukacyjna, w jaką zostali wyposażeni żywieccy policjanci. W walizce tej znajdują są rekwizyty i przedmioty, które młodzi ludzie mogą mieć w domu lub w szkole, a które wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji środków odurzających. Wkrótce kolejne spotkanie.

  • Policjantka w czasie przedstawiania prezentacji
  • Policjantka i uczestnicy w sali w czasie prezentacji
  • Prezentacja walizki edukacyjnej
  • walizka edukacyjna
  • zdjęcie slajdu przedstawiające rodzaje dopalaczy
  • prezentacja walizki
  • przykładowe przedmioty z prezentacji
  • zdjęcie ekranu laptopa w tle uczestnicy
  • uczestnicy oglądają przedmioty
Ładowanie odtwarzacza...