PYTANIA DO MIESZKAŃCÓW POWIATU ŻYWIECKIEGO W RAMACH PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH