Nowa Rada Miejska Żywca rozpoczęła kadencję 2024-2029
Żywiecka Rada Miejska rozpoczęła nową kadencję z zapałem i obietnicami intensywnej pracy na rzecz miasta. Podczas inauguracyjnego posiedzenia, nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, zapewniając o swoim zaangażowaniu w rozwój lokalnej społeczności.
  1. Inauguracja nowej kadencji Rady Miejskiej.
  2. Złożenie ślubowania przez radnych.
  3. Wyrażenie gotowości do współpracy przez burmistrza Antoniego Szlagora.
  4. Zapowiedź działań na rzecz rozwoju miasta.

Grupa nowo wybranych radnych, w skład której weszli m.in. Bogusław Bogacz, Dorota Firlej oraz Michał Koźlik, podczas uroczystości inauguracyjnej zadeklarowała swoje pełne zaangażowanie w poprawę jakości życia mieszkańców. Lista radnych, którzy będą pełnić swoją funkcję do 2029 roku, jest reprezentatywna dla różnych środowisk społecznych i zawodowych, co może przyczynić się do wielopłaszczyznowego rozwoju Żywca.

Burmistrz Antoni Szlagor podkreślił znaczenie współpracy między władzą a obywatelami: - Ze swej strony deklaruję współpracę z każdą osobą, której na sercu zależy rozwój naszego miasta. Wielkim zaszczytem i zobowiązaniem dla mnie wobec mieszkańców było złożenie ślubowania i deklaracja sumiennej pracy na rzecz miasta Żywca na kolejne 5 lat. Nie zawiodę Państwa zaufania, a dzięki wspólnym działaniom uda nam się osiągnąć wiele. Liczę na Waszą współprace - mówił burmistrz.

Obserwatorzy lokalnej sceny politycznej z niecierpliwością oczekują na realizację obietnic wyborczych, które mogą znacząco wpłynąć na dalszy rozwój miasta i poprawę standardów życia jego mieszkańców. Zadaniem nowej Rady Miejskiej będzie nie tylko kreowanie efektywnych rozwiązań, ale również utrzymanie dialogu z mieszkańcami, co stanowi fundament demokracji lokalnej.


Źródło: Urząd Miejski