Zmiany kadrowe w Komisariacie Policji w Węgierskiej Górce
W Węgierskiej Górce nastąpiły kluczowe zmiany w kierownictwie lokalnej jednostki policji. Nowi liderzy, aspirant sztabowy Mariusz Kopeć oraz starszy aspirant Tomasz Dziergas, objęli stanowiska Komendanta i Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji. Przekazanie obowiązków odbyło się podczas uroczystości w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu.
  1. Mariusz Kopeć, dotychczas związany z policją od 1994 roku, został nowym Komendantem Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce.
  2. Tomasz Dziergas, pracujący w tej jednostce od 2007 roku, awansował na stanowisko Zastępcy Komendanta.
  3. Uroczyste przekazanie obowiązków odbyło się za pośrednictwem p.o. nadkomisarz dr Izabeli Boczarskiej.
  4. Nowi liderzy otrzymali gratulacje i życzenia sukcesów w dalszej służbie.

Rozkazy o nowych powierzeniach stanowisk zostały wręczone przez Izabelę Boczarską, pełniącą obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu. Podczas ceremonii pani Komendant wyraziła swoje uznanie dla dotychczasowej służby nominowanych i przekazała im najlepsze życzenia na nowej drodze zawodowej.

Aspirant sztabowy Mariusz Kopeć swoją karierę w policji rozpoczął w Oddziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przechodząc przez różne stanowiska, zanim objął funkcję Zastępcy Komendanta w Węgierskiej Górce w 2021 roku. Tomasz Dziergas, z kolei, związany był z tym samym komisariatem od początku swojej kariery policyjnej, zdobywając doświadczenie w różnych dziedzinach policyjnej pracy, co zaowocowało jego ostatnim awansem.

Te zmiany w kierownictwie są częścią szerszych przesunięć kadrowych, mających na celu zwiększenie efektywności pracy i zadowolenia społeczności lokalnej. Obszary, na które nowi liderzy mają zwrócić szczególną uwagę, to wzrost bezpieczeństwa i dalsze umacnianie zaufania społecznego do policji. Lokalna społeczność oczekuje, że nowe przywództwo przyniesie świeży impet do rozwiązywania bieżących spraw oraz wprowadzenia innowacyjnych metod pracy.


Na podst. KPP w Żywcu