Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

231 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

231 lat temu Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli.

W uroczystościach żywieckich - Powiat Żywiecki reprezentowali Wicestarosta Stanisław Kucharczyk i Radna Powiatu Marzena Pietraszewska. Starosta Andrzej Kalata reprezentował Powiat Żywiecki w uroczystościach odbywających się na terenie gminy Milówka.


231 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - zdjęcie1
231 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - zdjęcie2
231 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - zdjęcie3
231 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - zdjęcie4
231 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - zdjęcie5
231 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - zdjęcie6

Powiat Żywiec: 231 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA