Powiat Żywiec: Pierwsze spotkanie zespołu ds. zdrowia psychicznego na lata 2024-2030
W Starostwie Powiatowym odbyło się inauguracyjne spotkanie Zespołu Koordynującego, który ma za zadanie opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2030. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące zdrowia psychicznego.

Inauguracyjne spotkanie Zespołu Koordynującego w Starostwie Powiatowym

3 lipca br. w Starostwie Powiatowym odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Koordynującego, powołanego Uchwałą Nr 67/24/VII Zarządu Powiatu. W trakcie spotkania, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk wręczył akty powołania członkom zespołu oraz omówił znaczenie nowo powstającego Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2030.

Prezentacja inicjatyw i programów dotyczących zdrowia psychicznego

W dalszej części spotkania przedstawiono szereg „miękkich programów”, które mają na celu profilaktykę i edukację w zakresie zdrowia psychicznego. Celem tych programów jest nie tylko zwiększenie świadomości, ale również promowanie dostępnych środków pomocy. Wśród omawianych inicjatyw znalazły się współpraca z podmiotami Podstawowej Opieki Zdrowotnej, organizacja „Dnia Zdrowia Psychicznego” oraz aktywność w mediach społecznościowych i promowanie edukacyjnych treści wideo.

Podział zespołu na grupy robocze

Podczas spotkania, po licznych dyskusjach dotyczących form opieki i pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zdecydowano o utworzeniu dwóch grup roboczych. Pierwsza grupa skoncentruje się na koordynowaniu pomocy dla dzieci i młodzieży, druga zaś na wsparciu dla osób dorosłych. Głównym celem zespołu jest stworzenie płynnej ścieżki współpracy, która zapewni szybszą i bardziej efektywną pomoc dla wszystkich mieszkańców zmagających się z problemami natury psychicznej.

Skład Zespołu Koordynującego

W skład Zespołu Koordynującego wchodzą: Stanisław Kucharczyk (Wicestarosta, Przewodniczący Zespołu), Halina Kubica (Przewodnicząca Komisji Zdrowia), Katarzyna Maślanka (Kierownik Zespołu ds. Ochrony Zdrowia), Andrzej Widzyk (Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania), Monika Cebrat (Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie), Renata Czernecka (Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy), Magdalena Nowakowska (Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żywcu), Dorota Omyła (Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Milówce), Magdalena Worek (Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego), Maria Moszczak (Przedstawiciel Beskidzkiego Centrum Zdrowia Psychicznego), Anna Jafernik i Agata Wojtyła (Przedstawiciele Żywieckiej Fundacji Rozwoju), Aneta Kotarba (Przedstawiciel Fundacji na Szczycie), Patrycja Białek (Przedstawiciel Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego), Krzysztof Czub (Przedstawiciel Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż) oraz Iwona Gajda-Wika (Przedstawiciel NZOZ „Asertywność” Żywieckie Centrum Psychiatrii i Psychoterapii).

Oczekiwania i plany na przyszłość

Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że wspólne działania pozwolą na znaczącą poprawę jakości życia osób potrzebujących wsparcia psychicznego. Dzięki współpracy i zaangażowaniu różnych instytucji, mieszkańcy powiatu mają otrzymać lepszy dostęp do rzetelnej i szybkiej pomocy. Wicestarosta Stanisław Kucharczyk podkreślił, że edukacja i profilaktyka są kluczowe w walce z problemami zdrowia psychicznego, a nowy program ma na celu stworzenie spójnej i efektywnej strategii wsparcia dla wszystkich potrzebujących.


Źródło: Powiat Żywiec