Pod takim hasłem odbyło się spotkanie żywieckich policjantów z uczniami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu. Miało ono charakter profilaktyczny, a jego celem było uświadomienie młodzieży, że pewne zachowania podejmowane przez nich w młodym wieku, mogą mieć wpływ na całe ich dorosłe życie.

To, jakiego wyboru dokonamy w sytuacjach trudnych, zależy od nas samych. Decyzje te mogą wpłynąć na całe nasze dorosłe życie zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Głównie to przesłanie starali się przekazać policjanci z żywieckiej komendy młodzieży, z którą spotkali się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu. W czasie spotkania, stróże prawa w formie dyskusji przekazali młodym ludziom cenną wiedzę na temat ich odpowiedzialności za popełnione czyny karalne. Omówili również tak ważne tematy, jak cyberzagrożenia, hejt czy mowa nienawiści. Dużo miejsca poświecono również zagadnieniu nielegalnych substancji i uzależnieniom oraz ich wpływu na życie w różnych jego sferach.