ZAKOŃCZONO TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŻYWCU !

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu jest piątą inwestycją przeprowadzoną w powiatowych obiektach oświatowych.

Do tej pory termomodernizację przeprowadzono w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce. Ponadto termomodernizacje przeszły: Przychodnia Rejonowa przy al. Piłsudskiego i Starostwo Powiatowe przy ul. Krasińskiego. Wszystkie te gmachy zyskały nie tylko nowoczesny wygląd, ale także wpisały się w aktywną walkę ze smogiem na Żywiecczyźnie.

„Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Centrum Kształcenia Praktycznego  im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu”, współfinansowanym ze środków EFRR w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji w budynkach ZSAiO wyniosła 5,3 mln złotych, a sam wkład Powiatu Żywieckiego wyniósł ponad 1,3 mln złotych” – mówi Starosta Andrzej Kalata.

Przedmiotowa inwestycja polegała na termomodernizacji 3 budynków w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu (budynek szkoły, bursy i warsztatów). Zakres prac w budynku szkoły obejmował: docieplenie budynku, modernizację instalacji c.o. i montaż wbudowanej kotłowni gazowej. W budynku bursy wykonano: docieplenie budynku, modernizację instalacji c.o. i kotłowni, modernizację oświetlenia i montaż instalacji fotowoltaicznej. Natomiast w warsztatach szkolnych przeprowadzono: docieplenie budynku, modernizację instalacji c.o. i montaż wbudowanej kotłowni gazowej.

„Dodatkowo wykonano projekt pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących, im. J. Piłsudskiego w Żywcu” współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID-19. Wartość inwestycji wyniosła ponad 1 mln złotych” – dodaje starosta żywiecki.

SZKOŁA Z TRADYCJAMI

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących to placówka z długoletnimi tradycjami. Kształcenie rozpoczęto w niej we wrześniu 1945 roku. Początkowo było tutaj Żeńskie Gimnazjum Rolnicze, a potem Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, Technikum Rolnicze, Technikum Hodowlane, a od 1970 roku Zespół Szkół Rolniczych. Obecną nazwę wprowadzono od września 2006 roku. „Szkoła cały czas dostosowuje ofertę edukacyjną do potrzeb rynku i zainteresowań młodzieży. W 2020 roku utworzono Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA, które powstało dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Teren ZSAiO to prawie 100 hektarów ziemi” - mówi wicestarosta Stanisław Kucharczyk.

Obecnie w skład ZSAiO im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu wchodzą: budynek główny szkoły, warsztaty, bursa nr 2, Dom Wczasów Dziecięcych, Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA, dworek Kępińskich, gospodarstwo, parkur i park. W ostatnich latach szkoła jest sukcesywnie modernizowana. Dzięki projektom „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” oraz „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” wyremontowano pracownie zawodowe i zrealizowano staże dla uczniów. Dodatkowym atutem jest pracownia Biofeedback oraz zmodernizowana i doposażona sala biologii, która powstała dzięki dofinansowaniu z programu EFS - „Uczę się dziś, żeby zarabiać jutro”. Powstanie nowoczesnej Zielonej pracowni, przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przyczyniło się do poszerzenia bazy dydaktycznej.

W latach 2020-2021 szkoła zmieniła swój wygląd dzięki termomodernizacji trzech obiektów szkolnych oraz wymianie pokrycia dachowego głównego budynku. Nowoczesne oblicze uzyskały też: sekretariat, gabinety dyrektorów i pomieszczenia administracyjne. „Można śmiało stwierdzić, że placówka, położona w tak pięknie usytuowanym terenie, zachwyca niejednego polskiego i zagranicznego gościa, a uczniom stwarza przyjemną i miłą atmosferę do nauki” - mówi Mirosław Staszkiewicz, dyrektor szkoły.

JEST SIĘ CZYM POCHWALIĆ

W ZSAiO uczniowie przygotowywani są zarówno do egzaminów maturalnych, jak i zawodowych. Szkoła oferuje: 4-letnie liceum wojskowe, w skład którego wchodzą klasy certyfikowane objęte patronatem MON, liceum mistrzostwa sportowego w dyscyplinach: biathlon i boks, 5-letnie technikum hodowli koni, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa. Placówka posiada też 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia, która kształci w zawodach: kucharz oraz mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych. Sporym powodzeniem cieszy się forma kształcenia, jaką jest kwalifikacyjny kurs zawodowy o profilu pszczelarskim. Coraz większą popularność zyskuje kierowane przez szkołę Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA, które proponuje naukę o ekologii wszystkim grupom społecznym, zapraszając do uczenia się w naturalnych warunkach dydaktyczno-przyrodniczych.

CERTYFIKATY I PATRONATY

Szkoła aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i sportowych Żywca, takich jak Orszak Trzech Króli, Półmaraton Żywiecki, Gody Żywieckie czy obchody Święta Niepodległości. Na terenie szkoły cyklicznie organizowane są zawody konne, zawody sportowo-obronne Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych i Oddziałów Przygotowania Wojskowego czy też ogólne zawody Sprawni jak Żołnierze. ZSAiO uczy młodych ludzi posiadania własnego zdania, umożliwia rozwijanie zainteresowań i umiejętności, stwarza warunki do podnoszenia kwalifikacji poprzez przynależność m.in. do: Uczniowskiego Klubu Sportowego, Biathlonowego Klubu Ludowego, Szkolnego Koła PCK czy Stowarzyszenia Kasztanka. Placówka bierze udział w licznych projektach unijnych. W ramach programu Erasmus+ „Komunikacja i koherencja narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela” jedenastu nauczycieli uzyskało certyfikaty różnych zagranicznych szkoleń. Kreatywne i nowatorskie działania pozalekcyjne i zarazem podnoszące poziom bezpieczeństwa to zasługa udziału w projektach partnerskich: „Be a buddy not a bully” i „Working together for Happiner students”. Firma symulacyjna „Hotelik pod Dębem” i niedawno utworzona spółdzielnia uczniowska przyczyniają się do rozwoju ekonomiczno-społecznego uczniów. Wiele akcji charytatywnych, jak „Pomagamy Pamiętać”, „Zwolnieni z Teorii”, „Paczka dla mieszkańców domu dziecka w Żywcu” czy „Razem na święta” kształtują odpowiedzialność i empatię młodego pokolenia. Warto wspomnieć o wielu szkolnych sukcesach, jak 5. miejsce drużynowo w II International Cadet Cup in Hungary, 1. miejsce drużynowo w 61. Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety 2022”, 2. miejsce drużynowo w Finale Wojewódzkim Zawodów Ogólnopolskich „Sprawni jak Żołnierze”, 1. miejsce na Mistrzostwach Śląska w boksie w kategorii wagowej do 63 kg, powołanie do kadry narodowej Polskiego Związku Jeździeckiego, wysokie lokaty w kilkudziesięciu konkursach konnych ogólnopolskich i międzynarodowych, 1. miejsce drużynowo w zawodach sportowo-obronnych Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych oraz Oddziałów Przygotowania Wojskowego czy 1. miejsce w Powiatowych Eliminacjach 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

DANE KONTAKTOWE:

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu ul. Moszczanicka 9, 34-300 Żywiec

Dyrektor: Mirosław Staszkiewicz

tel: 334750570

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

web: www.moszczanica.pl

Koordynatorem projektu jest Biuro Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Żywcu.

logo FE RP ŚL EFRR

 


Budynek szkoły (widok z góry)
Budynek szkoły przed termomodernizacją
Budynek po termomodernizacji
Kotłownia gazowa w budynku szkoły
Budynek Bursy nr2 przed termomodernizacją
Budynek Bursy nr2 po termomodernizacji
Kotłownia w budynku Bursy nr2
Budynek warsztatów po termomodernizacji
Kotłownia gazowa w budynku warsztatów szkolnych

Powiat Żywiec: ZAKOŃCZONO TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŻYWCU !