POWIATOWE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ŻYWCU

23 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 szkół średnich dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki. Tegorocznym gospodarzem uroczystości był Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

W wydarzeniu uczestniczyli między innymi: Radni Sejmiku Śląskiego: Agnieszka Biegun i  Stanisław Baczyński, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej Tomasz Kowalik oraz dyrektorzy szkół średnich. Organ prowadzący reprezentowali: Starosta Andrzej Kalata, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Władysław Skrzyp i Tadeusz Pal, przedstawiciele Komisji Edukacji: Aleksandra Legierska i Marzena Pietraszewska oraz Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Andrzej Widzyk.

Spotkanie rozpoczęto od wykonania programu artystycznego przygotowanego przez młodzież z klas liceum i technikum. Następnie po przywitaniu gości wręczono Nagrody Starosty Żywieckiego czterem nauczycielom.   

W trakcie spotkania zaprezentowano film dot. podsumowania projektu termomodernizacji budynków ZSAiO, a na ręce osób związanych z realizacją projektu - dyrektor szkoły Mirosław Staszkiewicz złożył stosowne podziękowania.


POWIATOWE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ŻYWCU - zdjęcie1
POWIATOWE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ŻYWCU - zdjęcie2
POWIATOWE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ŻYWCU - zdjęcie3
POWIATOWE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ŻYWCU - zdjęcie4
POWIATOWE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ŻYWCU - zdjęcie5
POWIATOWE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ŻYWCU - zdjęcie6

Powiat Żywiec: POWIATOWE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ŻYWCU