ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLONEGO I ZMIANA NA STANOWISKACH DYREKTORÓW SZKÓŁ

W dniu dzisiejszym (24 czerwca) odbyło się zakończenie roku szkolnego w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki. W roku szkolnym 2021/2022 edukację w liceach i technikach prowadzonych przez Powiat Żywiecki ukończyło łącznie 1656 absolwentów.

W trakcie uroczystych apeli, które odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce oraz Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu - pożegnano kończących kadencje dyrektorów. W ZSOiT w Milówce dyrektor Cecylię Dunat zastąpi Pani Marta Żółty. Z kolei w ZSBD funkcję dyrektora szkoły przejmie Pani Beata Szemraj, która zastąpi dotychczasowego dyrektora Panią Ewę Kaplytę.

W wydarzeniu oprócz młodzieży, grona pedagogicznego, zaproszonych gości i przedstawicieli samorządów wzięli także udział przedstawiciele organu prowadzącego. Powiat Żywiecki reprezentowali: Starosta Andrzej Kalata, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Władysław Skrzyp, Przewodnicząca Komisji Edukacji Aleksandra Legierska i Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Andrzej Widzyk.

Przedstawiciele Powiatu złożyli ustępującym dyrektorom podziękowania za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz w/w placówek oświatowych oraz złożyli życzenia zdrowia, zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionych obowiązków, a także szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.


ZSOiT - foto 1
ZSOiT - foto 2
ZSOiT - foto 3
ZSOiT - foto 4
ZSOiT - foto 5
ZSOiT - foto 6
ZSBD - foto 1
ZSBD - foto 2
ZSBD - foto 3
ZSBD - foto 4
ZSBD - foto 5

Powiat Żywiec: ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLONEGO I ZMIANA NA STANOWISKACH DYREKTORÓW SZKÓŁ