Konsultacje społeczne w Żywcu: Jak poprawić zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży?
W powiecie żywieckim rozpoczęły się szeroko zakrojone konsultacje społeczne dotyczące ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zorganizowane przez Żywiecką Fundację Rozwoju spotkania zgromadziły młodzież, psychologów i pedagogów, aby wspólnie wypracować rozwiązania dla narastających problemów psychologicznych wśród najmłodszych mieszkańców.

Kluczowe spotkanie w Starostwie Powiatowym w Żywcu

Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk podkreślił, że wyniki konsultacji społecznych będą fundamentalne dla stworzenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2030. W spotkaniu, oprócz młodzieży z lokalnych szkół średnich i podstawowych, uczestniczyli również psychologowie oraz pedagodzy szkolni. Ich wspólne zaangażowanie ma na celu zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów zdrowia psychicznego w regionie. Kucharczyk zaznaczył, że program będzie bazował na założeniach ogólnopolskiego planu, ale skupi się na specyficznych potrzebach Żywiecczyzny.

Zidentyfikowane problemy i potrzeby młodzieży

W trakcie konsultacji, młodzież i nauczyciele pracowali w grupach, analizując kluczowe kwestie dotyczące psychologii i psychiatrii w powiecie. Młodzież zwróciła uwagę na problemy takie jak brak wsparcia, bagatelizowanie problemów, złe relacje z rodzicami oraz negatywne wpływy mediów społecznościowych. Podkreślono również łatwy dostęp do substancji uzależniających i hejt w Internecie. Uczestnicy jednogłośnie zaapelowali o zwiększenie dostępności do psychologów i psychiatrów oraz o większy nacisk na profilaktykę i edukację, zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców.

Znaczenie konsultacji społecznych dla przyszłych działań

Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w pracach zespołu roboczego powołanego przez Zarząd Powiatu. Ścisła współpraca z młodzieżą i specjalistami pozwoli na stworzenie dokumentu, który nie tylko zidentyfikuje główne problemy, ale również wskaże konkretne działania do podjęcia. Program ten będzie podstawą do ubiegania się o środki finansowe na wsparcie instytucjonalne ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w powiecie.

Zaangażowanie młodzieży jako klucz do sukcesu

Zaangażowanie młodych mieszkańców powiatu żywieckiego było niezwykle widoczne i znaczące. Młodzież z dużym zaangażowaniem wyrażała swoje potrzeby i pomysły, co jasno pokazuje, jak ważny jest dla nich temat zdrowia psychicznego. Ich spostrzeżenia i propozycje będą kluczowe przy tworzeniu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dzięki nim możliwe będzie skuteczne przeciwdziałanie problemom psychologicznym i psychiatrycznym w regionie.

Perspektywy na przyszłość

Dzięki inicjatywie Żywieckiej Fundacji Rozwoju i współpracy z lokalnymi władzami, powiat żywiecki ma szansę stworzyć skuteczny program ochrony zdrowia psychicznego. Zaangażowanie społeczności lokalnej, zwłaszcza młodzieży, w proces konsultacji jest krokiem w stronę lepszego zrozumienia i rozwiązania problemów zdrowotnych wśród najmłodszych mieszkańców. Wspólne działania mogą przynieść realne zmiany i poprawić jakość życia wielu dzieci i młodzieży w regionie.


Powiat Żywiecki