Integracyjne spotkanie
15 maja na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczu odbyła się kolejna edycja projektu "Łamiemy bariery". Wydarzenie, mające na celu aktywizację osób z niepełnosprawnościami, przyciągnęło liczne grono uczestników oraz gości.
  1. Start projektu "Łamiemy bariery" o godz. 10:00
  2. Udział lokalnych władz i przedstawicieli różnych instytucji
  3. Różnorodne atrakcje: rejsy łodzią, warsztaty, zajęcia rekreacyjne
  4. Wspólny posiłek przy ognisku na zakończenie

Projekt "Łamiemy bariery", zainicjowany przez Lokalną Organizację Turystyczną Beskidy oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczu, miał na celu integrację i aktywizację osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 10:00, a uroczystego otwarcia dokonał dyrektor schroniska, Mirosław Dziergas.

Wśród gości znaleźli się m.in. Starosta Żywiecki Adrian Midor, Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk oraz dyrektor PGW Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Żywcu Maria Wisińska-Kurz. Obecni byli również Komandor Klubu Żeglarskiego „Halny” Mirosław Cieszewski, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu Magdalena Worek, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Katarzyna Żywczak oraz przedstawiciele Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Żywcu Agnieszka Kastelik i Renata Michulec. Wydarzenie zaszczycił również Tomasz Janik z Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Targu.

Program imprezy był bogaty w różnorodne atrakcje. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w rejsach łodzią motorową, warsztatach z udzielania pierwszej pomocy oraz zajęciach rekreacyjno-ruchowych. Cała impreza zakończyła się wspólnym posiłkiem przy ognisku, co sprzyjało dalszej integracji uczestników.

Organizatorzy wyrazili szczególne podziękowania partnerom, którzy przyczynili się do sukcesu wydarzenia: PGW Wodom Polskim – Zarządowi Zlewni w Żywcu, Wodnemu Pogotowiu Ratunkowemu w Nowym Targu, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Żywcu oraz Klubowi Żeglarskiemu „Halny” w Bielsku-Białej. Projekt został zrealizowany dzięki środkom z budżetu Województwa Śląskiego.

Integracyjne przedsięwzięcia takie jak "Łamiemy bariery" są kluczowe dla budowania otwartego i wspierającego społeczeństwa. Dzięki takim inicjatywom osoby z niepełnosprawnościami mają szansę na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, co jest niezwykle ważne dla ich rozwoju i samopoczucia.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Żywcu