Ruszył remont dróg powiatowych w Pewel Ślemieńska, Żabnica i Zwardoń
Rozpoczynają się prace nad odnową dróg, które odmienią oblicze lokalnych tras. Odcinki w miejscowościach Pewel Ślemieńska, Żabnica i Zwardoń przejdą gruntowny remont, co obiecuje mieszkańcom wyższy komfort podróżowania i bezpieczeństwo. Inwestycja ta niesie ze sobą nadzieję na zwiększenie dostępności oraz wyrównanie szans rozwojowych regionu.
  1. Rozpoczęcie remontu dróg powiatowych o łącznej długości 2383 metrów.
  2. Wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszące 1 436 275,79 zł.
  3. Całkowity koszt projektu to 2 652 034,53 zł.
  4. Cel inwestycji: zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania.

Prace remontowe rozpoczęte zostaną na trzech kluczowych odcinkach, które przez lata były świadkami wielu problemów komunikacyjnych. Szczególną uwagę poświęcono ulicom: Krakowskiej w Pewel Ślemieńska, Karola Śmiecha w Żabnicy oraz odcinkowi Zwardoń-Myto w Zwardoniu. Ta inwestycja nie tylko zapewni mieszkańcom łatwiejsze i bezpieczniejsze podróżowanie, ale również stanowi krok w kierunku wyrównywania różnic społeczno-gospodarczych na obszarach objętych projektem.

Finansowanie remontu pochodzi w znacznej mierze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który dostrzegł potrzebę wsparcia lokalnych społeczności w poprawie infrastruktury drogowej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 2,6 miliona złotych, co pokazuje skalę i znaczenie projektu dla regionu.

Znaczące poprawki w infrastrukturze drogowej są nie tylko kwestią większego komfortu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. W miejscach, gdzie dotychczas podróżowanie było utrudnione z powodu ubytków czy wyrw w jezdni, mieszkańcy zyskają nową jakość przemieszczania się. Wszystko to sprawia, że inwestycja ta jest odpowiedzią na długo oczekiwane potrzeby społeczności lokalnej.

Doceniamy inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju regionu i poprawy codziennego życia jego mieszkańców. Oczekujemy, że dzięki temu projektowi nasze drogi staną się nie tylko bardziej przejezdne, ale również bezpieczniejsze, co bez wątpienia wpłynie na poprawę jakości życia w naszej społeczności.


Według informacji z: Powiat Żywiecki