W rotundzie komendy wojewódzkiej odbyło się szkolenie policyjnych wodniaków. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Policjanci pogłębiali swoją wiedzę, aby zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność działań w okresie wzmożonej aktywności osób wypoczywających nad wodą.

Mundurowi często podejmują akcje ratownicze, które wymagają od nich natychmiastowej reakcji i szybkiego działania. Walka z żywiołem jest trudna, szczególnie, gdy chodzi o ludzkie życie. Dlatego pomimo przeszkolenia, zdobytych umiejętności i doświadczenia, policjanci stale  podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe po to, aby działać jeszcze szybciej, sprawniej i skuteczniej.

W trosce o bezpeczeństwo wypoczywających nad wodą, mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zorganizowali doskonalenie zawodowe dla policyjnych wodniaków. Spotkanie rozpoczął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Katowicach inspektor Marek Nowakowski, który przywitał zaproszonych gości, prelegentów oraz policjantów pełniących latem służbę na wodzie. Swoją wiedzą podzielili się prelegenci: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej Piotr Wylon, Prezes Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego doktor Jarosław Zwierzyna, Inspektor Nadzoru nad Żeglugą z Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu kapitan Marek Barbara, Sekretarz oraz członek Zarządu Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Sebastian Wawrzoła.

Doświadczenie zaproszonych osób i poziom merytoryczny przekazanej wiedzy zapewne przyczyni się do podniesienia kompetencji policyjnych wodniaków.
    

W województwie śląskim w specjalistycznych komórkach wodnych służy 126 policjantów, z których 50 posiada uprawnienia stermotorzysty. Na terenie Śląska znajduję się 15 zbiorników wodnych, na których ulokowanych zostanie 25 łodzi motorowych. Dlatego też apelujemy do wszystkich mieszkańców i turystów, aby przestrzegali obowiązujących przepisów prawa, zachowywali się odpowiedzialnie i zgłaszali wszelkie nieprawidłowości. Pamiętajmy, że brawura, słabe rozpoznanie zbiornika wodnego, brak wystarczających umiejętności w pływaniu, czy spożywanie alkoholu przed kąpielą to główne, ale nie jedyne przyczyny utonięć. Zachowajmy trzeźwość umysłu, by to lato było jednym z wielu, które przeżyjemy bez nieszczęśliwych wypadków.

  • zdjęcie przedstawia policjantów siedzących w auli w trakcie szkolenia
  • zdjęcie przedstawia osobę prowadzącą prelekcję w auli w trakcie szkolenia
  • zdjęcie przedstawia policjantów siedzących w auli w trakcie szkolenia
  • zdjęcie przedstawia policjantów siedzących w auli w trakcie szkolenia
  • zdjęcie przedstawia ekran na którym wyświetlana jest prezentacja multimedialna.
  • zdjęcie przedstawia policjanta przemawiającego w auli w trakcie szkolenia