Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu to w Polsce najczęstsza przyczyna wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Jazda z nadmierną prędkością zwiększa ryzyko śmierci i poważnych obrażeń. Mając to na uwadze, w trosce o użytkowników ruchu drogowego, policjanci bacznie przyglądają się kierowcom z ciężką nogą. Efektem tych działań jest to, że od początku roku żywieccy policjanci zatrzymali już ponad 20 praw jazdy. W samym tylko maju – 10.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, jest czynnikiem, który powoduje utratę kontroli nad pojazdem, co może spowodować groźne w skutkach zderzenie z innym pojazdem lub potrącenie pieszego.

Policjanci zarówno w czasie działań, jak i podczas codziennej służby baczną uwagę zwracają na kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Od początku roku już w 22 przypadkach przekroczenie prędkości było na tyle znaczące, że policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu od kierowców ich uprawnień do kierowania. W samym tylko maju takich sytuacji było 10.

Po raz kolejny apelujemy o ostrożność, rozwagę i odpowiedzialność. Siadając za kierownicę pojazdu, powinniśmy mieć świadomość, że odpowiadamy nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale też za życie i zdrowie innych uczestników ruchu. Unikajmy brawury i ryzykownych zachowań, które prowadzą do tragedii. Pamiętajmy też o obserwacji drogi i jej otoczenia, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych. Zgodnie z przepisami, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Apelujemy też o kulturę i życzliwość wobec innych uczestników ruchu drogowego.