Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

RADA POWIATU W ŻYWCU PRZYJĘŁA „STRATEGIĘ ELEKTROMOBILNOŚCI W POWIECIE ŻYWIECKIM”

Decyzją Rady Powiatu w Żywcu, w dniu 25.05.2020 r. podjęto uchwałę nr XIV/194/2020 w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Elektromobilności w Powiecie Żywieckim”. Strategia została wykonana w ramach naboru programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia elektromobilności. Wykonanie dokumentu zostało sfinansowane w całości z uzyskanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Strategia została przygotowana na lata 2020 – 2030.

Strategia zakłada następujące działania:

 1. Budowa stacji ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym oraz rowerów elektrycznych.
 2. Budowa stacji tankowania pojazdów zasilanych gazem CNG lub LNG.
 3. Wymianę taboru w MZK Żywiec na pojazdy bezemisyjne.
 4. Stopniowe wprowadzenie i wykorzystanie pojazdów o napędzie bezemisyjnym przez jednostki organizacyjne gmin i powiatu.
 5. Wprowadzenie ulg dla planujących zakup lub posiadających pojazd o napędzie bezemisyjnym.
 6. Rozbudowę sieci ścieżek i dróg rowerowych.
 7. Wprowadzenie systemu zachęt dla przedsiębiorców prowadzących działalność transportu zbiorowego w zakresie wymiany taboru na bezemisyjny.
 8. Wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP)
 9. Rozbudowę systemów analizy ruchu pojazdów w oparciu o rozproszone systemy informatyczne.

Wdrażanie strategii przyczyni się do:

 1. Ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz hałasu.
 2. Zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców Powiatu Żywieckiego poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych.
 3. Usprawnienie ruchu ulicznego.
 4. Zwiększenie komfortu osób korzystających z komunikacji zbiorowej.

Została ona przygotowana w ścisłej współpracy z wszystkimi gminami, przedsiębiorstwami, firmami i mieszkańcami z Powiatu Żywieckiego oraz przed podjęciem uchwały, został poddany procesowi konsultacji społecznych.

Przedmiotowa strategia obrazuje zapotrzebowanie w ramach elektromobilności na terenie całego Powiatu Żywieckiego. Ponadto ujęte w niej założenia i cele, umożliwią w przyszłości ich realizacje oraz dadzą możliwość starania się o ich dofinansowanie.

Wyłonionym wykonawcą opracowania jest TECHMASTER Sp. z o. o.

Ze Strategią Elektromobilności w Powiecie Żywieckim można się zapoznać pod linkiem:

https://bip-pzzywiec.finn.pl/bipkod/24020471Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: RADA POWIATU W ŻYWCU PRZYJĘŁA „STRATEGIĘ ELEKTROMOBILNOŚCI W POWIECIE ŻYWIECKIM”