Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

ZAKOŃCZONO PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ W LIPOWEJ

 

Powiat Żywiecki zakończył realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice – Lipowa – Ostre – Twardorzeczka – Leśna w km od 6+071 do km 7+041 wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacją deszczową w miejscowości Lipowa.”

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi powiatowej 970 mb. wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami, budowę chodnika, budowę kanalizacji deszczowej w tym regulację studzienek. Zakres inwestycji obejmował również montaż wcześniej zdemontowanych ogrodzeń na obszarze inwestycji drogowej.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 734 545,25 zł przy dofinansowaniu 75% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Zrealizowana inwestycja stanowi I etap kolejnego projektu obejmujący odcinek DP 1455 S w miejscowości Lipowa od 3+730 do 7+120.

***

W dniu 25 maja 2020 r. Powiat Żywiecki podpisał porozumienie z Gminą Lipowa w sprawie dalszej inwestycji drogowej na w/w odcinku. Porozumienie dotyczące przekazania środków na wkład własny do II etapu projektu podpisali Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk oraz Wójt Gminy Lipowa Jan Góra.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: ZAKOŃCZONO PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ W LIPOWEJ