Z POMOCĄ DLA RATOWNIKÓW Z ŻYWIECCZYZNY

 

Walka z zagrożeniem trwa i nie wiadomo jak długo potrwa. Nasi lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki pracują mimo zagrożenia, walcząc o zdrowie i życie nas wszystkich.

W poczuciu troski o ich bezpieczeństwo w dniu dzisiejszym (24 marca) Zarząd Powiatu w Żywcu przekazał 10 tys. złotych na zakup niezbędnego doposażenia.

W ostatnich kilku dniach Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej wydał ponad 70 tys. złotych na zakup środków ochrony indywidualnej, środki do dezynfekcji i dodatkowe doposażenie. Niestety jest to niewiele w morzu potrzeb naszych ratowników, gdyż sytuacja jest nieprzewidywalna.

Niezależnie od powyższych działań Powiat Żywiecki na bieżąco występuje do Wojewody Śląskiego o uzupełnienie zasobów w związku z nałożonym na szpital żywiecki obowiązkiem pozostawania w stanie podwyższonej gotowości.

Osoby, przedsiębiorcy i instytucje pragnące wesprzeć naszych ratowników mogą zrobić to poprzez wpłatę dobrowolnej darowizny na portalu zrzutka.pl „Bezpieczeństwo Ratowników Medycznych w Powiecie Żywieckim”

Przekierowanie pod linkiem: https://zrzutka.pl/wgws6e

***

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Żywcu SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ratownikom medycznym, lekarzom, pielęgniarkom i służbom mundurowym za godną naśladowania postawę obywatelską w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych i świadczeniu pracy mimo ponoszonego ogromnego ciężaru ryzyka, dla dobra całej społeczności Żywiecczyzny.

Zarząd Powiatu w Żywcu


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: Z POMOCĄ DLA RATOWNIKÓW Z ŻYWIECCZYZNY