Choroby buraka cukrowego

W buraku cukrowym występuje kilka jednostek chorobowych, jednak bardzo dużo uwagi poświęca się tylko chwościkowi buraka. Prowadząc plantację, warto monitorować obecność również innych chorób, ponieważ zaniedbanie może prowadzić do jej szybkiej ekspansji i z choroby o mały znaczeniu gospodarczym, może spowodować znaczne straty w uprawie. Należy jednak podkreślić, że to właśnie chwościk buraka jest najważniejszą chorobą, pod którą należy przygotowywać programy ochrony.

Co poza chwościkiem w buraku cukrowym?

Rośliny buraka cukrowego wytwarzają dużą biomasę nadziemną, która w sprzyjających warunkach wilgotnościowo-temperaturowych może być atakowana przez patogeny powodujące:

  • brunatną plamistość liści buraka- choroba w przeciwieństwie do chwościka nie wymaga wysokich temperatur, objawia się brunatnymi plamami, które zlewają się i prowadzą do zamierania liścia
  • rdzę buraka- objawem są brunatnopomarańczowe punkty "rozrzucone" nieregularnie i licznie na powierzchni blaszki liściowej
  • mączniaka prawdziwego buraka- na porażonych liściach pojawia się charakterystyczny mączysty nalot
  • alternariozę buraka- oznaką choroby są ciemno-czarne plamy występujące na blaszce liściowej pomiędzy nerwami

Dlatego też w programie ochrony buraka, warto uwzględnić także zastosowanie środka grzybobójczego zwalczającego te choroby.

Fungicyd na wiele chorób

W wyborze fungicydu do stosowania na plantacjach buraka cukrowego w pierwszej kolejności należy kierować się jego bardzo wysoką skutecznością w zwalczaniu chwościka buraka. Produkt powinien działać w roślinie systemicznie, a na chorobę interwencyjnie oraz zapobiegawczo.

Produktem, który spełnia powyższe kryteria jest Spyrale 475 EC, który oprócz chwościka zwalcza również rdzę buraka, mączniaka prawdziwego buraka oraz brunatną plamistość liści.

Fungicydy zawiera dwie substancje czynne z różnych grup chemicznych. Jego stosowanie w rotacji z innymi środkami grzybobójczymi, zmniejsza ryzyko powstawania zjawiska odporności chwościka na działanie preparatów grzybobójczych.

Zdrowa plantacja buraka cukrowego

Spyrale 475 EC jest produktem skierowany do plantatorów buraka cukrowego. Pozwala na skomponowanie programu ochrony grzybobójczej, do minimum zmniejszającego ryzyko powstawania odporności Cercospora beticola na działanie fungicydów. Warto również zapoznać się z innymi produktami wspierającymi zdrowotność uprawy: Barrier Si-Ca, IonBlue, ProBeet WG.