Każdego roku w trzecią niedzielę listopada przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W tym roku obchody odbędą się w najbliższą niedzielę, czyli 19 listopada. Dzień ten stwarza okazję do zwrócenia uwagi na globalny problem, jakim są wypadki drogowe i ich ofiary.

Po raz pierwszy Światowy Dzień Pamięci obchodzony był w 1995 roku z inicjatywy kilku stowarzyszeń, w tym Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych - FEVR. W 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rezolucję ustanawiającą trzecią niedzielę listopada, jako Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims).

Za każdym wypadkiem drogowym kryje się ludzki dramat. Dotyka on nie tylko poszkodowanych, ale także sprawców zdarzeń i ich bliskich. Korzystając z drogi, zawsze pamiętajmy, że to od naszego zachowania, koncentracji, podjętych decyzji i przestrzegania przepisów zależy bezpieczeństwo nasze oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego.