OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT POLEGAJĄCEGO NA PROWADZENIU W ROKU 2023 NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA 20 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI INTELEKTUALNYMI, SPRZĘŻONYMI ORAZ ZE SPEKTRUM AUTYZMU