„BOŻE NARODZENIE NA POGRANICZU POLSKO - CZESKIM”  WYDZIAŁ KULTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYWCU ROZPOCZĄŁ REALIZACJĘ PROJEKTU

„Boże Narodzenie na pograniczu polsko - czeskim”  to tytuł projektu na jaki Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa RP za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 10.000 EURO. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Mirosław Dziergas – Dyrektor Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Projekt stanowi inicjatywę mającą na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy mieszkańcami regionu przygranicznego Polski i Czech, poszerzenie ich wiedzy o kulturze, historii regionu jak również pomoc w  ocaleniu bogatej, rodzimej tradycji związanej głównie ze świętami Bożego Narodzenia, spowodowanie, że będzie ona widoczna w naszych domach, w naszej pracy, w naszym codziennym życiu. Jednym z głównych założeń projektu jest wymiana kulturalna pomiędzy społecznościami, przybliżenie wiedzy o zwyczajach i obrzędach, które nierzadko zbliżały te społeczności, bądź też podkreślały odrębność i tożsamość kulturową regionów. Wzajemna wymiana informacji, doświadczeń i poglądów przyczyni się zapewne do nawiązywania kontaktów i współpracy, a także poszerzy wiedzę o historii i współczesności.

Właśnie wczoraj we Frydlancie nad Ostravici rozpoczęty został cykl warsztatów obrzędowych o tematyce świątecznej. Wzięła w nich udział prawie 40 osobowa grupa dzieci z Czech. Uczestnicy najpierw wysłuchali krótkiego wykładu na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia a następnie własnoręcznie mogli wykonać  tradycyjne ozdoby świąteczne.  Udział w warsztatach wpłynie zapewne korzystnie na wzrost świadomości wśród mieszkańców pogranicza polsko czeskiego na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu związanego głównie ze świętami „Bożego Narodzenia”. Dzieci biorąc udział w zajęciach, być może chociaż w niewielkim stopniu będą starały się wprowadzić do swoich środowisk, domów, rodzin jakieś poznane zwyczaje czy obrzędy, bądź też przekazać znajomym wiedzę na ten temat.


„BOŻE NARODZENIE NA POGRANICZU POLSKO - CZESKIM”  WYDZIAŁ KULTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYWCU ROZPOCZĄŁ REALIZACJĘ PROJEKTU - zdjęcie1
„BOŻE NARODZENIE NA POGRANICZU POLSKO - CZESKIM”  WYDZIAŁ KULTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYWCU ROZPOCZĄŁ REALIZACJĘ PROJEKTU - zdjęcie2
„BOŻE NARODZENIE NA POGRANICZU POLSKO - CZESKIM”  WYDZIAŁ KULTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYWCU ROZPOCZĄŁ REALIZACJĘ PROJEKTU - zdjęcie3
„BOŻE NARODZENIE NA POGRANICZU POLSKO - CZESKIM”  WYDZIAŁ KULTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYWCU ROZPOCZĄŁ REALIZACJĘ PROJEKTU - zdjęcie4
„BOŻE NARODZENIE NA POGRANICZU POLSKO - CZESKIM”  WYDZIAŁ KULTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYWCU ROZPOCZĄŁ REALIZACJĘ PROJEKTU - zdjęcie5
„BOŻE NARODZENIE NA POGRANICZU POLSKO - CZESKIM”  WYDZIAŁ KULTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYWCU ROZPOCZĄŁ REALIZACJĘ PROJEKTU - zdjęcie6
„BOŻE NARODZENIE NA POGRANICZU POLSKO - CZESKIM”  WYDZIAŁ KULTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYWCU ROZPOCZĄŁ REALIZACJĘ PROJEKTU - zdjęcie7
„BOŻE NARODZENIE NA POGRANICZU POLSKO - CZESKIM”  WYDZIAŁ KULTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYWCU ROZPOCZĄŁ REALIZACJĘ PROJEKTU - zdjęcie8
„BOŻE NARODZENIE NA POGRANICZU POLSKO - CZESKIM”  WYDZIAŁ KULTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYWCU ROZPOCZĄŁ REALIZACJĘ PROJEKTU - zdjęcie9

Powiat Żywiec: „BOŻE NARODZENIE NA POGRANICZU POLSKO - CZESKIM”  WYDZIAŁ KULTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYWCU ROZPOCZĄŁ REALIZACJĘ PROJEKTU