ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE PROMOCYJNO-INFORMACYJNE (INTERREG POLSKA - SŁOWACJA)

Starostwo Powiatowe w Żywcu zaprasza do udziału w spotkaniu promocyjno-informacyjnym pn. „Poznaj ofertę Interreg Polska-Słowacja - wprowadzenie do Interreg 2021-2027 i efekty dotychczasowej współpracy”.

Spotkanie odbędzie się 7 października br. w budynku Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13.

W trakcie wydarzenia przedstawione zostaną m.in. informacje na temat specyfiki nowego programu, działań możliwych do realizacji, partycypacji w projektach z zakresu turystyki i kultury, wsparcia dla partnerów czy wykorzystania efektów dotychczasowych projektów w przygotowaniu nowych inicjatyw transgranicznych. Istnieje możliwość zgłoszenia się na indywidualne konsultacje pomysłów projektowych. Prosimy o zasygnalizowanie chęci uczestniczenia w konsultacjach na formularzu rejestracyjnym.

Link do strony wydarzenia – KLIKNIJ TUTAJ

Link do elektronicznej rejestracji – KLIKNIJ TUTAJ


Powiat Żywiec: ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE PROMOCYJNO-INFORMACYJNE (INTERREG POLSKA - SŁOWACJA)