W SZKOŁACH ŚREDNICH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT ŻYWIECKI ROZPOCZYNAMY REKORDOWY ROK SZKOLNY!

Obecnie Powiat Żywiecki oferuje miejsca w szkołach licealnych, technikach i szkołach branżowych (zawodowych) w 9 szkołach średnich. W bieżącym roku szkolnym 2022-2023 naukę rozpocznie prawie 5800 uczniów we wszystkich klasach, w tym prawie 2000 to uczniowie klas pierwszych.

Dyrektorzy szkół we współpracy z Powiatem przygotowali wiele ciekawych kierunków kształcenia, a organ prowadzący zapewnia warunki nauki na coraz wyższym poziomie – to efekt zmodernizowania większości obiektów szkolnych w ostatnich dwóch latach za kwotę ponad 25 milionów złotych. Obecny rok szkolny to wiele nowych wyzwań przed całą oświatą powiatową, w której obecnie zatrudnionych jest ponad  650 nauczycieli.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy wielu sukcesów edukacyjnych i wszelkiej pomyślności!


Powiat Żywiec: W SZKOŁACH ŚREDNICH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT ŻYWIECKI ROZPOCZYNAMY REKORDOWY ROK SZKOLNY!