Zwrot podatku z Niemiec do 6 tygodni? Biuro podatkowe Holandia.org wypełni za Ciebie formalności

Niemcy są krajem pierwszego wyboru Polaków, którzy planują emigrację. Praca w Niemczech jest korzystna ze względu na duże zarobki i świadczenia socjalne. Niektórzy z naszych rodaków zostają w tym kraju na stałe. Drugą grupę stanowią ci, którzy wyjeżdżają tylko do pracy sezonowej. Pracując legalnie można odzyskać nadpłacony podatek dochodowy, którego kwota to nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, jak to zrobić.

Rozliczenie podatku z Niemiec - proste i wygodne

Elektroniczny system zapewnia pełną wymianę danych z Finanzamt, czyli niemieckim urzędem skarbowym. W ten sposób zwrot podatku jesteśmy w stanie odzyskać w 6 tygodni. Datą graniczną złożenia zeznania podatkowe, jest dzień 31 lipca. W innym wypadku urząd skarbowy może nałożyć na podatnika karę finansową za spóźnienie. 

Najważniejszym dokumentem przy rozliczeniu podatku jest niemiecka karta podatkowa. Widnieją tam informacje na temat wszystkich wynagrodzeń otrzymywanych od pracodawcy w ciągu okresu podatkowego.

Doradcy z Holandia.org wypełnią za nas wszystkie formalności i pomogą uzyskać wysoki zwrot podatku. Skontaktuj się za pomocą https://holandia.org/zwrot-podatku/zwrot-podatku-z-niemiec/ i odzyskaj swoje pieniądze.

Większe pieniądze ze świadczeń socjalnych

Popularnym świadczeniem w Niemczech jest Kindergeld. Jest to wsparcie finansowe od państwa, które ma na celu eliminację nierówności społecznych. Skorzystać z nich mogą rodzice niezależnie od swojej sytuacji, a ich dobrem nadrzędnym jest zapewnienie odpowiednich warunków dla swoich dzieci do rozwoju.

Zasiłek rodzinny w Niemczech przyznawany jest na pierwsze i każde kolejne dziecko i może być przyznawane nawet do 25 roku życia. Warunkiem jest, aby do tego czasu dziecko kontynuowało naukę. Przy składaniu wniosku należy pamiętać, że pracownik otrzyma to wsparcie, jeśli przepracował minimum 183 dni w roku kalendarzowym na terenie Niemiec, a 90% dochodów pochodzi z tego kraju.