Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

JUBILEUSZ 50-LECIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MILÓWCE

9 października br. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Milówce świętowało jubileusz 50-lecia.

W uroczystości wzięli udział między innymi: Poseł RP Kazimierz Matuszny, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Baczyński, Śląski Wicekurator Oświaty w Katowicach Jacek Szczotka, Wójt Gminy Milówka Robert Piętka, pierwszy dyrektor szkoły Stanisław Porwisz i jego następcy, nauczyciele, uczniowie i absolwenci szkoły. Powiat Żywiecki reprezentowali: Starosta Andrzej Kalata, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Pal i Władysław Skrzyp, Radna Powiatu Aleksandra Legierska i Dyrektor Oświaty i Wychowania Andrzej Widzyk.

Świętowanie rozpoczęto uroczystą mszą św. w intencji społeczności szkolnej. Część oficjalna odbyła się na sali gimnastycznej, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego i przywitaniu gości wręczono Nagrody Starosty Żywieckiego dla sześciu nauczycieli. Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymała obecna dyrektor szkoły Cecylia Dunat.

W trakcie uroczystości zaprezentowano film dot. podsumowania projektu termomodernizacji budynku ZSOiT w Milówce, a na ręce osób związanych z realizacją projektu złożono symboliczne podziękowania. Część oficjalną zakończył program artystyczny w wykonaniu młodzieży milowieckiego liceum.

Jubileusz zakończyły spotkania absolwentów z nauczycielami, zwiedzanie wystaw tematycznych i biesiada przy muzyce na boisku szkolnym.


Na zdjęciu tablice związane z historią szkoły
Na zdjęciu stoisko promocyjne ZSOiT
Na zdjęciu stoisko degustacyjne ZSOiT
Na zdjęciu uczestnicy jubileuszu
Moment składania życzeń jubileuszowych przez Starostę Żywieckiego
Moment wręczenia Nagrody Starosty Żywieckiego
Moment odbierania podziękowań dla Zarządu Powiatu
Moment składania życzeń jubileuszowych przez Wicekuratora Oświaty Jacka Szczotkę
Na zdjęciu pierwszy dyrektor szkoły Stanisław Porwisz
Moment składania życzeń jubileuszowych przez Posła Kazimierza Matusznego
Moment składania życzeń jubileuszowych przez Radnego Sejmiku Stanisława Baczyńskiego
Występ artystyczny w wykonaniu młodzieży ZSOiT

Powiat Żywiec: JUBILEUSZ 50-LECIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MILÓWCE