Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

To hasło akcji profilaktycznej, która odbyła się w zespole szkolno-przedszkolnym w Juszczynie. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W działania zaangażował się WORD z Bielska Białej oraz Fundacja K2 z Żywca. Nie imprezie nie zabrakło również żywieckich policjantów, którzy przygotowali dla uczestników mnóstwo atrakcji. Były prelekcje, warsztaty, nagrody i prezenty. Tradycyjnie, w działaniach mundurowych wspierał Sznupek – maskotka śląskiej policji.

Dzisiaj w zespole szkolno-przedszkolnym w Juszczynie odbył się Dzień Bezpieczeństwa. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Raz, dwa, trzy bądź bezpieczny i TY!” i dotyczyło w głównej mierze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Bielska -Białej, Fundacja K2 z Żywca oraz żywieccy policjanci. Odbiorcami ważnych treści były dzieci i młodzież ucząca się w szkole.

Po uroczystym rozpoczęciu imprezy, uczniowie zostali podzielenie na grupy, które cyklicznie zmieniały się, tak aby każdy mógł skorzystać z przygotowanych dla nich atrakcji. Odbiorcy mieli możliwość dowiedzieć się jak działa symulator zderzeń oraz w jaki sposób udzielić osobie poszkodowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Z kolei policjanci przygotowali dla uczniów prelekcję dotyczącą bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Dla każdej grupy przewidziano również konkurs wiedzy z nagrodami z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Aby przybliżyć uczniom przepisy ruchu drogowego w praktyce policjanci korzystali z miasteczka ruchu drogowego, które specjalnie na tę okazję przygotowali organizatorzy. Dla najmłodszych ogromną niespodzianką były odwiedziny pluszowego przyjaciela dzieci „Sznupka". Na koniec każdy uczeń otrzymał odblaskową opaskę lub zawieszkę, a policjanci podkreślali, jak ważne dla własnego bezpieczeństwa jest ich noszenie szczególnie teraz w okresie jesienno-zimowym.

 • na pierwszym planie stoją uczniowie obok nich znaki drogowe
 • tablice z hasłem akcji oraz przywieszonymi plakatami
 • rozłożony rowerowy tor przeszkód obok niego stoją dzieci i policjantka
 • policjantka i dziecko stoją przy przejściu dlapieszych
 • dzieci przechodzą przez przejście dla pieszych obok stoi policjantka
 • policjantka pokazuje na znak stop obokstoją dzieci
 • zdjęcie grupowe dzieci sznupek policjantka
 • fragment ręki która trzyma zawiueszkę odblaskową
 • dzieci siedzą tyłem przed nimi stopi policjantka i prowadzi prelekcje
 • policjantka prowadzi prelekcję obok stoi pracownik WORDU dzieci siedzą
 • policjantka tłumaczy dzieciom zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci stoją na przeciw niej
 • sznupek wita się z dziecmi na pierwszym planie znaki drogowe
 • zdjęcie grupowe dzieci sznupek i policjantka
 • dzieci trzymają zawieszki odblaskowe
 • dzieci stoją obok siebie i trzymają książeczki
 • zdjecie grupowe dzieci sznupek i policjanci
 • policjantka pokazuje jak policjant kieruje ruchem
 • dzieci siedzą tyłem przed nimi stoi policjantka i prowadzi prelekcje
 • fragment dłobni które trzymają odblaksi
 • policjantka i pracownik word rozdają dziciom odblaski
 • poilicjantka i pracownik word z dziećmi które zdobyły nagrody
 • uczeń na rowqerze jedzie przez miasteczko ruchu drogowego obok policjantka
 • uczeń na rowerze na miasteczku ruchu drogowego zatrzymuje się przed znakiem stop obok policjantka
 • uczeń na rtowerze na miasteczku ruchu drogowego