Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Pracownicy pod wpływem, czyli co grozi w takim wypadku

Według aktualnego prawa pracodawca nie ma obowiązku przeprowadzania na swoich pracownikach badania trzeźwości jeżeli nie ma takich podejrzeń. To też nie jest takie proste, pracodawca osobiście nie ma prawda wykonać takiej czynności. Muszą zostać do tego wezwane odpowiednie osoby, mające na to uprawnienia, które będą wiarygodne i bezstronne.Z czasem polskie prawo się zmieniło.

W aktualnym momencie kiedy pracodawca zauważy nieodpowiednie zachowanie swojego pracownika, które prawdopodobnie może być spowodowane spożywaniem alkoholu podczas pracy może bez problemu wezwać osoby porządku publicznego które wykonają pomiar, który określi czy konkretny pracownik w tym momencie jest pod wpływem czy też jednak nie. W tym wypadku wszystkie standardy są zachowane w taki sposób jak ma to miejsce wśród kierowców. To znaczy jeżeli stężenie przekroczy 0,2 promila wtedy możemy mieć problemu. Aby przekroczyć maksymalny próg tolerancji dla mężczyzny wystarczy jedynie jedno piwo. W przypadku zauważenia przez pracodawcę że znajdujemy się pod wpływem i dokonaniu oficjalnego pomiaru będzie czekać na nas nieunikniona kara. Wszystko teraz zależeć będzie od naszego pracodawcy, ponieważ to on według własnego uznania będzie postępował wobec nas. W taki przypadku są trzy możliwe kary i na pewno jedna z nich nas nie ominie. A mianowicie najłagodniejszą karą będzie dostanie nagany od szefa. Kolejnym sposobem na nasze ukaranie będzie kara finansowa, tutaj kwota jest nie znana z powodu indywidualnego rozpatrzenia przez pracodawcę. Ostatnią karą, która jest bez względu najgorsza to zwolnienie dyscyplinarne, to znaczy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Dlatego lepiej stosować się do aktualnie panujących standardów i nie spożywać alkoholu w miejscu pracy. W dodatku może to zagrozić nie tylko nam ale również osobą będących obok nas. Dzisiejsza technologia zapewnia nam bardzo dokładny pomiar alkoholu w wydychanym powietrzu. Jest to standardowy zabieg za pomocą alkomatu.

Alkomaty są również dostępne w sprzedaży dla osób prywatnych. Sklep z alkomatami alkopatrol.pl posiada wiele ciekawych modeli w różnych cenach. Posiadanie takiego sprzętu w swoim mieszkaniu może wiele ułatwić. Wówczas eliminujemy dylemat na temat czy jesteśmy pod wpływem czy też nie jesteśmy. Dzięki temu można uniknąć wielu problemów, chociaż by wyjeżdżając na drogę pod wpływem alkoholu.