Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

POWIATOWY KONKURS ŻYWIECKIEJ GWARY PISANEJ „Jesteś moja Ziemio Żywiecka bliska sercu jak matka” ROZSTRZYGNĘTY

 

W dniu 2 grudnia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu, przy ul. Ks. Pr. Słonki 24 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, oceniającej prace które wpłynęły na Powiatowy Konkurs Żywieckiej Gwary Pisanej „Jesteś moja Ziemio Żywiecka bliska sercu jak matka” - organizowany przez Wydział TKSP Starostwa Powiatowego w Żywcu.  Celem konkursu było zainteresowanie mieszkańców Powiatu Żywieckiego dziedzictwem kulturowym i kształtowanie świadomości własnych korzeni, kultywowanie i popularyzowanie gwary oraz tradycji ludowych, uczenie szacunku do gwary regionalnej i podejmowanie działań dla jej zachowania, rozwijanie postawy twórczej, ocalenie od zapomnienie kultury regionalnej.
Komisja w składzie:

 1. Barbara Rosiek - Etnograf
 2. Jadwiga Jurasz – Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „GROJCOWIANIE”
 3. Mirosław Dziergas – Dyrektor Wydziału TKSP
 4. Anna Żółty - Wydział TKSP

dokonała oceny wszystkich prac nadesłanych na konkurs i ze względu na wyrównany poziom postanowiła przyznać w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia:

Szkoły podstawowe kl. I - IV

Nagroda:

 1. Maria Wandzel z Juszczyny - lat 7
 2. Daniel Klekociuk z Żabnicy - lat 11

 Wyróżnienie:

 1. Adam Kamiński z Żywca - lat 8
 2. Anna Ślusarczyk z Żabnicy – lat 11
 3. Natalia Białek z Sopotni Małej – lat 9
 4. Matylda Nikiel z Juszczyny – lat 8
 5. Michał Skrzyp z Juszczyny – lat 9

Szkoły podstawowe kl. V – VIII

Nagroda:

 1. Wiktoria Adamczyk – lat 14

 Wyróżnienie:

 1. Aleksandra Gibas z Okrajnika – lat 14
 2. Natalia Lach z Pewli Wielkiej – kl. VIII

Szkoły średnie

Nagroda:

 1. Zuzanna Wandzel – ILO im. M. Kopernika w Żywcu – lat 17

 Wyróżnienie:

 1. Kamila Babicka z Milówki – lat 17

Osoby dorosłe

Nagroda:

 1. Robert Maciejowski z Międzybrodzia Bialskiego
 2. Małgorzata Gąsiorek z Gilowic
 3. Jadwiga Hutyra z Rycerki Dolnej
 4. Maria Grzegorek z Juszczyny
 5. Wiesława Twaróg z Leśnej
 6. Zbigniew Matyjaszczyk z Żywca
 7. Dominika Kubień z Żabnicy
 8. Bożena Tarłowska z Żywca

 Wyróżnienie:

 1. Waleria Prochownik z Żywca
 2. Barbara Wandzel z Juszczyny
 3. Wiesław Bierczak z Bielska Białej
 4. Grzegorz Brodka z Radziechów

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Informujemy również, iż wręczenie nagród  odbędzie się 12 grudnia 2020 r. (sobota) w siedzibie Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu przy ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 w Żywcu o godz.:

10.00 - Osoby dorosłe
10.30 – Szkoły średnie i Szkoły podstawowe klasy V – VIII
11.00 – Szkoły podstawowe klasy I - IV

Ze względu na konieczność minimalizowania ewentualnego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 nagrody wręczane będą z  zachowaniem szczególnych środków ostrożności!


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: POWIATOWY KONKURS ŻYWIECKIEJ GWARY PISANEJ „Jesteś moja Ziemio Żywiecka bliska sercu jak matka” ROZSTRZYGNĘTY