Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYWCU PODNOSI BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW I PERSONELU

logo FE+RP+EFS

Powiat Żywiecki – Dom Pomocy Społecznej w Żywcu współrealizuje projekt grantowy “Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszy Europejskich. Dofinansowanie dla DPS w Żywcu wynosi 20 186,18 zł.

Wsparcie finansowe udzielone w ramach grantu przeznaczone jest dla pielęgniarek zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Żywcu w związku z ograniczeniem zatrudnienia w czasie epidemii do jednego miejsca pracy, a także na zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych.


Powiat Żywiec: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYWCU PODNOSI BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW I PERSONELU