Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

PRZEDSTAWICIEL ŻYWIECCZYZNY UHONOROWANY DYPLOMEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Każdego roku wręczany jest „Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju

Turystyki”.  W dniu 25 września br. wręczenie dyplomów odbyło się w Koszęcinie dokładnie w Światowy Dzień Turystyki.  Jednym z pięciu wyróżnionych w kategorii „Osobowość Turystyczna Roku” został Rafał Bałaś – organizator wielu inicjatyw turystycznych i kulturalnych. Pana Rafała Bałasia do tytułu nominował Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu.  Dyplom został wręczony przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz Posłankę do Parlamentu Europejskiego Jadwigę Wiśniewską. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.

 

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoArtykuły promocyjne

Powiat Żywiec: PRZEDSTAWICIEL ŻYWIECCZYZNY UHONOROWANY DYPLOMEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO