Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PROJEKCIE ,,CZAS NA ZAWODOWCÓW Z POWIATU ŻYWIECKIEGO”

 

25 września br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu podpisano umowę na realizację projektu ,,Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego”.

Umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Śląskiego - Wojciech Kałuża, Starosta Żywiecki - Andrzej Kalata oraz Wicestarosta Żywiecki – Stanisław Kucharczyk. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego, wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie ,,Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” informowaliśmy TUTAJ.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PROJEKCIE ,,CZAS NA ZAWODOWCÓW Z POWIATU ŻYWIECKIEGO”