Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Kilka dni temu szeregi żywieckiego garnizonu zasilił nowy policjant. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa, jego ślubowanie odbyło się w żywieckiej komendzie. Nowy policjant już wkrótce zostanie skierowany na szkolenie podstawowe, a po jego ukończeniu będzie dbał o bezpieczeństwo mieszkańców Żywiecczyzny.

Posterunkowy Kamil Prochownik od kilku dni jest policjantem żywieckiej komendy. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa, jego ślubowanie odbyło się w żywieckiej komendzie, a przyjął je Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł. insp. Michał Łukasik. Szef żywieckich policjantów pogratulował mu wyboru drogi życiowej i wstąpienia w szeregi policyjnej formacji. Podkreślił, że służba w policji to zaszczyt, ale też ogromne zobowiązanie i poświęcenie. Już wkrótce posterunkowy Kamil Prochownik zostanie skierowany na kilkumiesięczny kurs podstawowy do jednej z policyjnych szkół. Po zdobyciu podstawowej wiedzy i umiejętności będzie dbał o bezpieczeństwo mieszkańców Żywiecczyzny.