Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

XVIII SESJA RADY POWIATU  W ŻYWCU

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że na podstawie art. 15 ust. 7 Ustawy o samorządzie powiatowym w dniu 4 września 2020 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu w Żywcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Omówienie funkcjonowania ochrony zdrowia w Powiecie Żywieckim.

4. Wolne wnioski.

5. Zakończenie.


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: XVIII SESJA RADY POWIATU  W ŻYWCU