Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Życzymy pomyślności w nowym roku szkolnym 2020/2021

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Grono Pedagogiczne
Drodzy Uczniowie

U progu nowego roku szkolnego 2020/2021 – w imieniu Rady i Zarządu Powiatu składamy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów oraz osobistej satysfakcji z wykonywanych zadań i obowiązków.

Uczniom życzymy, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień. Wierzymy, że każdy dzień spędzony w szkole będzie dniem owocnym, przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości spożytkujecie jak najlepiej.


Wszystkim Rodzicom i Opiekunom naszych uczniów, życzymy aby osiągnięcia Waszych dzieci były dla Was nieustającym powodem do dumy.

Jako organ prowadzący pragniemy również zapewnić, że pomimo pandemii dokładamy wszelkich starań aby zadbać o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli.

 

ANDRZEJ KALATA Starosta Żywiecki

STANISŁAW KUCHARCZYK Wicestarosta Żywiecki

WIESŁAW SYPTA Przewodniczący Rady Powiatu

ANDRZEJ WIDZYK Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: Życzymy pomyślności w nowym roku szkolnym 2020/2021