Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Od dzisiaj obowiązki Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce pełni kom. dr Izabela Boczarska. Szef żywieckich policjantów mł. insp. Michał Łukasik przedstawił nowego zastępcę policjantom i życzył powodzenia na nowym stanowisku. Spotkanie było również okazją do pożegnania dotychczasowego Zastępcy nadkom. Jana Krawca, który po 26 latach służby pożegnał się z policyjnym mundurem.

Dzisiaj w komisariacie policji w Węgierskiej Górce odbyło się wprowadzenie nowego Zastępcy Komendanta Komisariatu. Szef żywieckich policjantów powierzył pełnienie tych obowiązków kom. dr Izabeli Boczarskiej.

Komisarz Izabela Boczarska służbę w Policji pełni od 2004 roku. Od początku swojej służby związana jest z żywiecką komendą policji, początkowo z wydziałem prewencji, a od 14 lat z wydziałem kryminalnym, gdzie pełniła służbę na stanowisku asystenta, a następnie specjalisty. W 2015 roku została absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a w 2018 roku uzyskała tytuł doktora nauk społecznych Uniwersytety Śląskiego w Katowicach.

Spotkanie było jednocześnie okazją do pożegnania dotychczasowego Zastępcy nadkomisarza Jana Krawca, który po 26 latach służby w mundurze odszedł na emeryturę.

Na zakończenie spotkania mł. insp. Michał Łukasik nowemu Zastępcy życzył powodzenia w wypełnianiu obowiązków służbowych, a odchodzącemu podziękował za lata rzetelnej służby i życzył wszelkiej pomyślności oraz realizacji marzeń na nowym, wolnym od pracy zawodowej, etapie życia. W spotkaniu uczestniczyli policjanci pełniący służbę w komisariacie oraz Komendant Komisariatu podinsp. Jarosław Czylok.

  • komendant odczytuje treść rozkazu w tle stoją policjanci
  • obok siebie stoją komendant odchodzący zastępca oraz nowy zastępca
  • komendant odczytuje treść rozkazu obok stoją policjanci
  • komendant żegna odchodzącego zastępcę w tle stoją policjanci
  • komendant żegna odchodzącego zastępcę
  • policjanci stoją w pokoju w półkolu