Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

INFORMACJA DOTYCZĄCA UNIEWAŻNIENIA UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA ZAKAZU UŻYWANIA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH NA AKWENACH ZBIORNIKÓW TRESNA I PORĄBKA

 

Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 1 lipca 2020r. stwierdził nieważność uchwały nr XIV/195/2020 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających na akwenach zbiorników Tresna i Porąbka, w całości, jako sprzecznej z art. 116 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.).

Ze względu na fakt, iż nie zgadzamy się z tym rozstrzygnięciem, w chwili obecnej Starostwo Powiatowe w Żywcu przygotowuje wniosek do Sądu Administracyjnego kwestionujący decyzję Wojewody.


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: INFORMACJA DOTYCZĄCA UNIEWAŻNIENIA UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA ZAKAZU UŻYWANIA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH NA AKWENACH ZBIORNIKÓW TRESNA I PORĄBKA